• English flag

Sådan bliver du frivillig

I Det Sociale Netværk er vi altid på jagt efter engagerende frivillige, der ønsker at gøre en forskel for andre.

Vores korps af frivillige i Byg Bro består af herboende flygtninge fra Somalia, Eritrea og Syrien, der alle har lyst til at give deres erfaringer videre til nytilkomne flygtninge.
Der alle har lyst til at hjælpe nye flygtninge, som er kommet til Danmark med alt fra de praktiske problemer i dagligdagen til udfordringer af mere mental karakter.

Korpset af frivillige opererer i syv partnerskabskommuner. Det betyder dog ikke, at flygtningene skal komme fra den pågældende kommune.

Flygtninge, der bliver en del af Byg Bro, vil løbende få uddannelse i den gode samtale, og der vil også være opfølgning og supervision.

Opgaverne vil primært være at hjælpe, støtte og rådgive asylansøgere på asylcentre samt nytilkomne flygtninge, der netop er blevet boligplaceret i de syv kommuner. Gennem deres egen personlige historie og erfaringer skal de frivillige flygtninge fungere som brobyggere, der viser, hvordan flygtningene positivt kan indgå i samfundet, og hvordan de samtidig kan styrke deres mentale sundhed.

Så hvis du gerne vil have et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du kan få mulighed for at dele dine erfaringer og bruge dine kompetencer, så skal du skrive til Flemming Andersen på fa@detsocialenetvaerk.dk. Vi kan altid bruge flere.

Læs mere om uddannelsen af flygtninge her.

Du kan læse mere om Byg Bro her.