• English flag

Sådan bliver de frivillige uddannet

For at sikre det bedst mulige grundlag for, at de herboende flygtninge kan rådgive, hjælpe og støtte nytilkomne flygtninge, så gennemgår de uddannelse og rådgivning.

På et todages kursus bliver de frivillige klædt på til at holde oplæg på landets asylcentre og ude i kommunerne. De frivillige får helt konkrete værktøjer og indspark i forhold til at bruge sin egen personlige historie aktivt.

Udover en del viden om det at holde oplæg og foredrag, så får de også rådgivning fra Oasis, der har siden 1987 har behandlet og rådgivet flygtninge med traumer og andre problemer. Psykolog fra Oasis Aytekin Coskun gennemgår blandt andet, hvordan flygtninge reagerer på flugt og voldsomme oplevelser, og hvordan man kan spotte traumer.

Psykolog Gitte Borring vil gennemgå, hvordan man formidler historier generelt, og hvordan man strukturerer sin personlige fortælling. Derudover bliver de frivillige ligeledes klædt på til at snakke om mentale problemer, og om hvad det vil sige at være frivillig.

Der vil også være løbende opfølgning og sparring for de frivillige, så de får indspark og hjælp til at håndtere samtaler med nytilkomne flygtning.

Klik her og læs mere om Byg Bro.

Klik her og læs mere om, hvordan du bliver frivillig.

Klik her og se få en forsmag på undervisningsmaterialet i Byg Bro.